Аудандық олимпиада. Информатика. 2013–2014, Этап 2, Тур 2, 8-11 классы (ІІ-нұсқа)

Жақаев Мұхаметжан. Жамбыл облысы. Шу қаласы, “Жібек Жолы” мектеп-лицейі.

2 есебі Үш сан
Nбүтін саннан тұратын а1, а2, …, anтізбегі берілген. Сізге осы тізбекте қосындысы нөлге тең болатын үш санның бар немесе жоқ екендігін тексеру керек.

Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының бірінші жолында бір бүтін сан N (1 ≤ N ≤ 200) берілген.Келесі жолда
N бүтін сан a1, a2, …, aN ( - 1000 ≤ ai ≤ 1000) — тізбек элементтері берілген.
Мәліметтерді шығару форматы
Егер тізбекте қосындысы нөлге тең үш сан болса «YES» деп шығарыңыз. Егер болмаса «NO» деп шығарыңыз.
Мысал / Пример

D.in D.out Комментарий
6
4 14 -6 2 1 224
4 -9 2 -1
YES
NO
(4) + (-6) + (2) = 0

Задача  2 Три числа
Дан массив из N целых чисел а1, а2, …, an. Вам нужно проверить, есть ли в этом массиве три числа сумма которых равна нулю.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержится одно целое число N (1 ≤ N ≤ 200). Во второй строке находятся N целых чисел a1, a2, …, aN ( - 1000 ≤ ai ≤ 1000) — элементы массива.
Формат выходных данных
В единственной строке выходного файла выведите одно слово «YES», если в этом массиве есть три числа сумма которых равна нулю. Иначе, выведите «NO».

program summa_try;
var i,j,k,n,m:integer;
a:array[1..10000] of integer;
label 10;
begin
{сыртқы файл ашу}
write(‘kansha element N= ‘);
read(n);
for i:=1 to n do read(a[i]);
for i:=1 to n do
for j:=i+1 to n-1 do
for k:=j+1 to n-2 do
if (a[i]+a[j]+a[k])=0 then begin m:=1; goto 10;end else m:=0;
10: if m=1 then write(‘YES ‘) else write(‘NO ‘);
{Сытқы файлдарды жабу}
end.


3 есеп Кері алмастыру

Nсаннан тұратын алмастыру дегеніміз 1-ден N-ге дейінгі әр сан бір рет кездесетін тізбек. b1, b2, …, bN алмастыруы a1, a2, …, aN алмастыруына кері алмастыру болу үшін 1-ден N-гедейінгі барлық i үшінb[ai] = i болу керек. Берілген екі алмастыру үшін екіншісінін біріншісіне кері алмастыру болатынын немесе болмайтынын анықтаңыз.

Мәліметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының бірінші жолында бір бүтін санN (1 ≤ N ≤ 1000) берілген. Екінші жолда
N бүтінсан a1, a2, …, aN (1 ≤ ai ≤ N)— бірінші алмастыру элементтері берілген. Үшінші жолда
Nбүтінсанb1, b2, …, bN (1 ≤ bi ≤ N)— екінші алмастыру элементтері берілген.
Мәліметтердішығаруформаты
Егер екінші алмастыру бірінші алмастыруға кері алмастыру болса «YES» деп шығарыңыз. Егер болмаса «NO» деп шығарыңыз.

Мысал / Пример

E.in E.out Комментарий
5
4 3 1 5 2
3 5 2 1 44
1 4 3 2
2 1 4 3
YESNO b[a1] =b[4] = 1, b[a2] =b[3] = 2, b[a3] =b[1] = 3, b[a4] = b[5] = 4, b[a5] = b[2] = 5

Задача E Обратная перестановка
Перестановкой из N чисел называется — последовательность чисел, где каждое число от 1 до  N встречается ровно один раз. Перестановка b1, b2, …, bN  является обратной перестановкой перестановки a1, a2, …, aN , если b[ai] = i для каждого i от 1 доN. Для заданных двух перестановок определите является ли вторая перестановка обратной первой.

Формат входных данных
В первой строке входного файла записано одно целое число N (1 ≤ N ≤ 1000) — размер перестановок. Во второй записаны N целых чисел a1, a2, …, aN (1 ≤ ai ≤ N) — первая перестановка. В третьей строке записаны N целых чисел b1, b2, …, bN (1 ≤ bi ≤ N) — вторая перестановка.
Формат выходных данных
В единственной строке выходного файла выведите однослово «YES», если вторая перестановка является обратной первой. Иначе выведите  «NO».

3-есеп

program kerialmastyru;
var a:array[0..20001]of integer;
b:array[0..20001]of integer;
i,j,n:integer;
begin
writeln;
read(n); {kansha element}
for i:=1 to n do
begin
read(j); {massiv elementin engizu}
a[i]:=j;
b[j]:=i; {keri almastyru}
end;
for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘); writeln;
for i:=1 to n do write(b[i],’ ‘);
j:=0;
for i:=1 to n do
if (a[i]=b[i]) then j:=0 else j:=1;
if j=0 then write(‘NO ‘) else write(‘YES ‘);
end.

Осы және басқа да есептер туралы пікірлеріңізді немесе сізде есептің бұдан басқа нұсқсқалары болса мақаланың төменгі жағында жазыңыздар.

Check Also

Информатикадан Республикалық олимпиаданың 3 этабының 1 турының В есебінің жауабы 2015 жыл

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласындағы А.Тайманов атындағы №34-мектеп-гимназиясының информатика пәні мұғалімі Мурзагалиева Гүлмира Шұғайқызы Осы …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.