Информатика пәні бойынша республикалық олимпиада 2014-нің 3-кезеңі (Қаңтар 2014ж) 1-тур есептерінің шығарылуы

Ауданов Махсет – Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы Бейнеу гимназиясының информатика пәні мұғалімі

program a_esebi;
var x,y,x1,y1,z,d:real;
t:boolean;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’a.in’);
reset(f1);
assign(f2,’a.out’);
rewrite(f2);
read(f1,x,y,x1,y1); z:=1;
if (x>x1) or (y>y1) then d:=-0.25;
if (x<x1) or (y<y1) then d:=0.25;
t:=false;
if d<0 then
begin
while not(t) do
begin
z:=z+d;
if (x*z<=x1) and (y*zx1) or (y*z>y1) then t:=true
end;
writeln(f2,round(x*(z-d)),’ ‘,round(y*(z-d)));
end;
close(f1); close(f2);
end.

*******************************************

program b_esebi;
var n,m,i,j,k,z,x,x1,a1,v,sum,ss:longint; c:integer;
a:array[1..100,1..100] of word;
b:array[1..20000] of integer;
s,s1,q,s2,s3,s4:string[10];
t:boolean;
f1,f2:text;
label 0,1,2,3;
procedure js(s4:string);
var f:integer;
label 5;
begin
t:=false;
val(s4,a1,c);
for f:=1 to x do if a1=b[f] then begin t:=true; goto 5; end;
5:end;
begin
assign(f1,’b.in’); reset(f1);
assign(f2,’b.out’); rewrite(f2);
readln(f1,n,m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do read(f1,a[i,j]);
b[1]:=2; x:=1; x1:=3;
while x1<10000 do
begin
for i:=1 to x do if x1 mod b[i]=0 then goto 0;
x:=x+1; b[x]:=x1;
0:x1:=x1+2;
end;
if n<m then v:=n else v:=m; sum:=0; ss:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
if a[i,j]0 then
begin

k:=1; str(a[i,j],s1); js(s1);
if t then begin sum:=sum+a1; ss:=ss+1; end;
s:=s1; s2:=s1; s3:=s1;
while k<=v do
begin
if j+k<=m then begin str(a[i,j+k],s1); s:=s+s1; end else goto 1;
js(s); if t then begin sum:=sum+a1; ss:=ss+1; end;
1:if i+k<=n then begin str(a[i+k,j],s1); s2:=s2+s1; end else goto 2;
js(s2); if t then begin sum:=sum+a1; ss:=ss+1; end;
2:if (i+k<=n) and (j+k1 do
begin
min:=a[1]; p:=b[1];
for i:=2 to n do if a[i]<min then begin min:=a[i]; p:=b[i]; end;
for i:=1 to n do if a[i]=min then
if b[i]<=p then begin min:=a[i]; p:=i; d:=a[i]; c:=b[i]; end;
for j:=p to n-1 do begin a[j]:=a[j+1]; b[j]:=b[j+1]; end;
min:=a[1];
for i:=2 to n-1 do if a[i]<min then begin min:=a[i]; p:=b[i]; end;
for i:=1 to n-1 do if a[i]=min then
if b[i]f+1 then b[p]:=c+1 else b[p]:=f+1;
n:=n-1;
end;
writeln(f2,b[p]);
close(f2);
close(f1)
end.
********************************************

program c_esebi;
var min,i,j,n,c,d,e,f,p:integer;
a,b:array[1..100] of integer;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’c.in’);
reset(f1);
assign(f2,’c.out’);
rewrite(f2);
readln(f1,n);
for i:=1 to n do begin read(f1,a[i]); b[i]:=0; end;
while n>1 do
begin
min:=a[1]; p:=b[1];
for i:=2 to n do if a[i]<min then begin min:=a[i]; p:=b[i]; end;
for i:=1 to n do if a[i]=min then
if b[i]<=p then begin min:=a[i]; p:=i; d:=a[i]; c:=b[i]; end;
for j:=p to n-1 do begin a[j]:=a[j+1]; b[j]:=b[j+1]; end;
min:=a[1];
for i:=2 to n-1 do if a[i]<min then begin min:=a[i]; p:=b[i]; end;
for i:=1 to n-1 do if a[i]=min then
if b[i]f+1 then b[p]:=c+1 else b[p]:=f+1;
n:=n-1;
end;
writeln(f2,b[p]);
close(f2);
close(f1)
end.
*****************************************************************
program d_esebi;
var n,i:longint;
s1,s:string;
t:boolean;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,’d.in’);
reset(f1);
assign(f2,’d.out’);
rewrite(f2);
readln(f1,n); t:=false;
while not(t) do
begin
n:=n+1;
str(n,s); s1:=”;
for i:=length(s) downto 1 do s1:=s1+s[i];
if s=s1 then t:=true;
end;
writeln(f2,n);
close(f2); close(f1);
end.

1-тур тапсырмаларын мына сайттан алуға болады
http://kostdaryn.kz/olimpiada/republikolimp/oblolimp

Check Also

Нұсқау хат 2017-2018. «МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА» БІЛІМ САЛАСЫ

«МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА» БІЛІМ САЛАСЫ Негізгі орта білім деңгейінде «Математика және информатика» білім саласы бойынша …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.