Информатикадан күнтізбелік жоспар. 5 – 11 сынып. 2015/2016 оқу жылы.

Досполова Сәуле Аманкелдіқызы. Дайындаған Алматы қаласындағы №128 мектептің информатика пәнінің мұғалімі.

ИНФОРМАТИКА. 2015-2016 оқу жылы  

5-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі
5a
1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру. 1
Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат)      
2 Информатика. Ақпарат./2/ 1
3 Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі/3,4/ 1
4 Практикалық жұмыс 1
Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (9 сағат)      
5 Компьютер. Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері/5/ 1
6 Компьютердің құрылымы. Пернетақта. Компьютердің қосымша құрылғылары./6,7/ 1
7 Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі/8/ 1
8 Операциялық жүйе ұғымы/9/ 1
9 Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. Терезелер./10/ 1
10 Файлдар, бумалар және белгішелер. Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту/11/ 1
11 Алмасу буфері. Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Практикалық жұмыс /12/ 1
12 Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар./13/ 1
13 Практикалық жұмыс 1
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (17 сағат)      
14 Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау./14/ 1
15 Графикалық редактордың сурет салу құралдары. /15/ 1
16 Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс./16/ 1
17 Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару./17. 18/ 1
18 Практикалық жұмыс 1
19 Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі./19/ 1
20 Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту./20/ 1
21 Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу./21/ 1
22 Мәтінді редакциялау және пішімдеу/22/ 1
23 Мәтін үзінділерімен жұмыс. Абзац./23/ 1
24 Практикалық жұмыс/24/ 1
25 Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу./25/ 1
26 Практикалық жұмыс. Аралас құжаттарды құру./26/ 1
27 Сандық ақпаратты өңдеу. Калькулятор. /27/ 1
28 Калькулятордың жады/28/ 1
29 Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Фонограф. Ойнатқыш. /29/ 1
30 Практикалық жұмыс /30/ 1
31 Жобалық іс-әрекет /31-34/ 1
32 Жобалық іс-әрекет 1
33 Жобалық іс-әрекет 1
34 Жобалық іс-әрекет 1

 

ИНФОРМАТИКА

6-сынып  (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі
1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру./1/ 1    
Ақпарат және ақпараттық үдерістер (4 сағат)    
2 Ақпарат.  Әлемдегі ақпараттық көрініс. /2/ 1
3 Ақпараттың қасиеттері/3/ 1
4 Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар. /4/ 1
5 Ақпаратты сығу. Мұрағаттау программалары/5/ 1
  Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)    
6 Есептеу техникасының даму тарихы. Компьютердің буыны./6/ 1
7 ДК сәулетінің заманауи даму бағыттары./7/ 1
  Алгоритмдеу және модельдеу (8 сағат)    
8 Алгоритмдер және оны орындаушы./8/ 1
9 Алгоритмнің жазылу формалары(сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер)./9/ 1
10 Алгоритм түрлері(сызықты, тармақталу). /10/ 1
11 Циклдік  алгоритмдер./11/ 1
12 Алгоритм құрудың тәжірибелік жұмысы./12/ 1
13 Модель және модельдеу/13/ 1
14 Модельдің түрлері/14/ 1
15 Модельдеуге тәжірибелік жұмыс/15/ 1
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (15 сағат)    
16 Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Программаның интерфейсі.  Құжаттарды құру және сақтау./16/ 1
17 Мәтінді пішімдеудің негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп./17/ 1
18 Абзац. /18/ 1
19 Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. /19/ 1
20 Бағандар. /20/ 1
21 Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару. /21/ 1
22 Практикалық жұмыс 1
23 Кестелер. Кестелер құру. /22/ 1
24 Кестелерді редакциялау. Кесте ішіндегілерін енгізу./23/ 1
25 Кестелерді пішімдеу./24/ 1
26 Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру.Суреттер мен жазуларды пішімдеу/25/ 1
27 Атау жазулар мен суреттерді пішімдеу./26/ 1
28 Программа интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы. Презентацияларды құру. /27/ 1
29 Тұсаукесерді безендіру. Нысандарды компьютерлік тұсаукесерге кірістіру. /28, 29/ 1
30 Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету/30/ 1
Телекоммуникация (2 сағат).    
31 Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық желілер. /31/ 1
32 Интернетте ақпаратты іздеу. Электрондық пошта./32/ 1
Жобалық іс-әрекет (2 сағат)
33 Жобалық іс-әрекет 1
34 Жобалық іс-әрекет 1

 

ИНФОРМАТИКА

7-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

 

Тақырыптар атауы Сағат

саны

Мерзімі
1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру./5/ 1    
Ітарау. Компьютердегі ақпаратты ұсыну тәсілдері (3 сағат)
2 Сандық ақпаратты кодтау /2/ 1
3 Мәтіндік  ақпаратты кодтау.  /3/ 1
4 Графиктік ақпаратты кодтау /4/ 1
  ІІ тарау. Компьютер (3 сағат)
5 Компьютердің аппараттық жабдықталуы. Жады /5/ 1
6 Операциялық жүйелер /6/ 1
7 Операциялық жүйелердің жіктелуі  /7/ 1
  ІІІ тарау. Pascal тілінде программалау (9 сағат)
8 Программалау тілдері  /8/ 1
9 Программа және оның құрылымы  /9/ 1
10 Мәліметтер  /10/ 1
11 Мәліметтерді енгізу және шығаруды ұйымдастыру  /11/ 1
12 Өрнектер  /12/ 1
13 Сандық функциялар  /13/ 1
14 Сызықтық алгоритмдерді программалау.   /14/ 1
15-16 «Сызықтық алгоритмдерді программалау» тақырыбына практикум 2
IV тарау. Ақпараттық модельдеу (2 сағат)
17 Модельдерді сипаттау әдістері. Модельдердің қасиеті. /17/ 1
18 «Модельдерді зерттеу» практикумы /18/ 1
V тарау. Компьютерлік графика (14 сағат)
19 Компьютерлік графика түрлері  /19/ 1
20 Векторлық және растрлық графиктерді құру және өңдейтін программалар  /20/. 1
21 Inkscape векторлық графикасының редакторы.   /21/ 1
22 Фигураларды салу  /22/ 1
23 Векторлық объектілермен қарапайым амалдар. /23/ 1
24 Контурды жасау және редакциялау.  /24/ 1
25 Мәтін. Мәтіндік блоктар құру. /25/ 1
26 Векторлық суреттерді салу және редакциялау бойынша тәжірибелік жұмысқа арналған тапсырмалар  /26/ 1
27 Растрлық  графиканы өңдеу редакторыі.  /27/ 1
28 Растрлық кескіндермен жұмыс жасаудың жалпы тәсілдері  /28/ 1
29 Аймақтарды ерекшелеу  /29/ 1
30 Сурет салу құралдары  /30/ 1
31 Қабаттар   /31/ 1
32 Мәтінмен жұмыс.   /32/ 1
VІ тарау.  Жобалық іс-әрекет (2 сағат)
33-34 Жобамен жұмыс 2

 

ИНФОРМАТИКА

8-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі
1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру. 1    
  Ақпарат және ақпараттық үдерістер (7 сағат)
2 Сандардың тарихы және санау жүйелері/2/ 1
3 Санау жүйелері (екілік, сегіздік, ондық, он алтылық). Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне аудару/3/ 1
4 Практикалық жұмыс 1
5 Екілік арифметика/4/ 1
6 Практикалық жұмыс 1
7 Логика және логикалық операциялар/5/ 1
8 Ақиқат кестелері. Компьютердің логикалық негіздері./6/ 1
Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)
9 Қазіргі заманғы ДК архитектурасының даму үрдісі./7,8/ 1
10 Компьютерлердің қосымша құрылғылары, қосымша құрылғыларды орнату, драйверлер. 1
  Алгоритмдеу және программалау (10 сағат)
11 Тармақталу операторы. 1
12 Күрделі шарт 1
13 Практикалық жұмыс 1
14 Циклдік алгоритмдер 1
15 Циклдік  алгоритмдерді программалау, тура және кері есепшоты бар циклдер. 1
16 Практикалық жұмыс 1
17 Циклдің алғы шарты 1
18 Циклдің ілесу шарты 1
19 Практикалық жұмысы 1
20 Өзіндік жұмыс 1
Ақпараттық модельдеу (2 сағат)
21 Компьютерде модельдерді зерттеу. 1
22 Модель жасаудың негізгі кезеңдері. 1
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (8 сағат)
23 Электрондық кестелер. Кестелік процессордың терезе интерфейсі. Электрондық кестелердің негізгі ұғымдары. 1
24 Деректерді енгізу, редакциялау және пішімдеу, толтыру маркері, формулаларды енгізу. 1
25 Практикалық жұмыс. 1
26 Абсолюттік, салыстырмалы және аралас сілтемелер. 1
27 Функциялар, стандартты функцияларды пайдалану. 1
28 Практикалық жұмыс. 1
29 Диаграммаларды салу. 1
30 Кестені баспаға дайындау 1
Телекоммуникация  (2 сағат)
31 Компьютерлік байланыстың міндеті, компьютерлік желілердің негізгі ұғымдары, жергілікті желі, ауқымды компьютерлік желі. 1
32 Интернет ресурстарына қол жетімдік, Интернет қызметтері. 1
Жобалық іс-әрекет (2 сағат)
33 Жобалық іс-әрекет 1
34 Қорытынды жобаларды әзірлеу 1

 

ИНФОРМАТИКА 9-сынып  (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі
 9а  9а
Кіріспе (1 сағат)    
1  Техника қауіпсіздігі және жұмыс орынын ұйымдастыру 1
Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)    
2  Компьютерлік желілерде ақпараттық қауіпсіздік 1
3  Ақпаратты қорғау саласындағы ҚР заңнамасы 1
Компьютер (1 сағат)
4  Қазіргі заманғы программалық қамтамасыз етулер және оның даму үрдісі, қызметтік программалар 1
Алгоритмдеу және программалау (16 сағат)    
5  Алгоритм ұғымы, алгоритмнің жазылуы 1
6  Файл және оны баптау, құрылымдық мәліметтер 1
7  Практикалық жұмыс 1
8  Салынған циклдар 1
9  Практикалық жұмыс 1
10  Өзіндік жұмыс 1
11  Массив туралы түсінік, массивтерді өңдейтін стандартт алгоритмдер 1
12  Практикалық жұмыс 1
13  Символдық жолдар, символдар бойынша жолдарды өңдеу 1
14  Практикалық жұмыс 1
15  Символдық жолдармен жұмыс істеуге арналған функция 1
16  Практикалық жұмыс 1
17  Өзіндік жұмыс 1
18  Мәліметтердің айнымалы және күрделі типтері 1
19  Жиымдар. Жиымдарға қолданылатын амалдар 1
20  Практикалық жұмыс 1
Ақпараттық модельдеу (3 сағат)    
21  Модельдеу. Модель ұғымы. Модельдер типтері. Модельд тәсілдері. 1
22  Модельдің негізгі кезеңдері 1
23  Үлгілерді электрондық кестеде модульдеу 1
Ақпараттық –коммуникациялық технологиялар (9 сағат)
24  Деректер қоры, деректер қорының құрылымы 1
25  Деректер қорының кестесі: жазылу, жиектеу, деректер типі 1
26  Кестелік процессор құралдарымен деректер қорының кестесі құру, іздеу амалдары, сұрыптау, қорытынды мәтінін шығару 1
27  Практикалық жұмыс 1
27  Видео ақпаратты өңдеу, видео файлдардың пішімі 1
29  Видео құру және өңдеу бойынша программалары, программа интерфейсі 1
30  Жобаны құру, ашу, сақтау, фильмді көрсету 1
31  Видео монтажы, анимациялар және визуалды әсерлер,дыбыстық  әсерлерді баптау, бейнені шығару 1
32  Практикалық жұмыс 1
Жобалық іс-әрекет(2 сағат)
33  Жобалық  іс-әрекет 1
34  Қорытынды тестілеу 1   

 

ИНФОРМАТИКА

10-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Жаратылыстану-математикалық бағыт

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі10ә
Кіріспе (1 сағат)  
1  Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру 1
Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)  
2  Әлемнің ақпараттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар 1
3  Білім берудің ақпараттық ресурстары 1
Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)  
4  Программалаудың даму тарихы. Программалық қамтамасыз етудің даму үрдісі 1
5  Құрылымдық, модельдік, нысанға бағытталған программалау. Бұлтты технология 1
Алгоритмдеу және программалау (17 сағат)  
6  Алгоритм және визуалды программалау технологиясы 1
7  Қосымшаларды құрастырудың кірістірілген ортасы. Терезе 1
8  Пішіндер және нысандар (обьектілер) 1
9  Процедуралар және функциялар 1
10  Оқиға 1
11  Айнымалы. Айнымалының негізгі типтері. Айнымалыларды хабарлау 1
12  Типті типтен өзгертетін функциялар. Тұрақтылар, өрнектер және функциялар 1
13  Жобаның интерфейсін құру 1
14  Қатені тексеру 1
15  Қадамдап бөлу 1
16  Тармақталу программасы. Циклді (қайталанған) программа 1
17  Жиым (массив) 1
18  Файл, файлдарды сақтау және ашу 1
19  Графикалық әдістер мен процедуралар 1
20  Пішінге Line (Түзу) және Shape (Фигура) графикалық нысандары арқылы фигураларды кірістіру 1
21  Анимация 1
22  Мультимедия 1
Ақпараттық технологиялар (8 сағат)  
23  3D моделдеу және анимация. Виртуалдылық – шынайы әлемді танып-білу тәсілдерінің бірі.3D кеңістігінің бағдарына кіріспе, орнын ауыстыру және өзгерту 1
24  Программа интерфейсі, нысандар 1
25  Сығып шығару. Бөлімшелер (Subdivide) 1
26  Программадағы бульдік оператор 1
27  Модификаторлар. Mirror – айналық бейнелер 1
28  Программада нысандарды тестілеу 1
29  Материалды қосу. Материалдың қасиеттері 1
30  Blender-дегі текстура. Blender -дегі материалдар 1
Жобалық іс-әрекет (4 сағат)  
31  Аудио, бейне, сандық деректер сияқты жазбаларды пайдалана отырып, әртүрлі пәндер аумағында виртуалды шындық жүйесін оқып-үйренуге негіз болатын дәл, нақты үшөлшемді модель, анимациялық роликтер құру жобасы 1
32  Blender программасындағы анимация 1
33  Материалды анимациялау опциясы 1
34  Visual Basic ортасындағы жобалар 1

 

ИНФОРМАТИКА

10-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Қоғамдық-гуманитарлық бағыт

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі  10а
Кіріспе (1 сағат)  
1  Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру 1
Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)  
2  Әлемнің ақпараттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар 1
3  Білім берудің ақпараттық ресурстары 1
Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)  
4  Ақпараттық және программалық қамтамасыз ету 1
5  Компьютердің қосымша құрылғыларын баптау және орнату (веб-камера, сканер, принтер) 1
Ақпараттық технологиялар (24 сағат)  
6  Мәтіндерді танып алу, сканерлеу 1
7  Мәтінді танып алу технологиясы, мәтінді танып алу  программасы, сканерленген мәтінді редакциялау,  құжатттарды мәтіндік процессорға экспорттау 1
8  Мәтіндік процессор, құжатты қарау тәртіптері, терезелерді бөлу, ретке  келтіру 1
9  Стильдер, стильдерді өзгерту, жаңа стиль құру, кеңейтілген алмастыру буфері 1
10  Беттің белгіленуі, бет түсі, беттерді бір-бірінен бөлу, бөлу арқылы   мәтіндерді бірнеше бағандарға орналастыру 1
11  Құжаттың құрылымы, беттердің нөмірленуі, құжатта сілтемені ұйымдастыру, иллюстрация тізімі, қиылысу сілтемелері 1
12  Мазмұнды баптау, рецензиялау, емле ережесі, ескерту, құжатты  қорғау 1
13  Құжатқа диаграммалар және математикалық формулалар кірістіру 1
14  Макростар 1
15  Сынақ жұмысы 1
16  Анимация және мультиплекация, анимацияға кіріспе, программа және интерфейсімен танысу 1
17  Анимациялық фильмдерді сақтау, геометриялық  арнайлықтарды салу,  өзгерту және орнын ауыстыру, фигураның түсін өзгерту 1
18  Қарапайым анимация жасау, анимация реттері 1
19  Бірнеше қабаттардан тұратын обьектілердің орнын ауыстыру 1
20  Бірнеше обьектілер анимациясы, дыбыстық эффектілер 1
21  Дыбыстық файлдар құру 1
22  HTML-редакторы 1
23  Web-беттер және сайттар 1
24  Визуалды редактордың негізгі мүмкіндіктері және сыртқы түрі 1
25  Сайттың қарапайым алғашқы бетін құру 1
26  Кестеде орналасқан ақпараттары бар беттерді құру 1
27  Сайттың гиперсілтемелері мен навигациясы 1
28  Бетке анимация және –банерлерді кірістіру 1
29  Сайтты жариялау 1
Жобалық іс-әрекет (5 сағат)  
30-33  Жобалық іс-әрекет 4
34  Қорытынды сынақ жұмысы 1

 

ИНФОРМАТИКА

11-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Жаратылыстану-математикалық бағыт

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі 11ә
Кіріспе (1 сағат)  
1  Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру 1
І тарау. Ақпарат және ақпараттық үрдістер (3 сағат)  
2  Ақпаратты іздеу және іріктеу, іздеу әдісі, іріктеу критериясы 1
3  Жасанды зият (интеллект), сараптама жүйелер 1
4  Практикум.  ГАЖ-мен жұмыс істеу 1
ІІ тарау. Программалық жабдықтама (2 сағат)  
5  Заманау программалық жабдықтамаға шолу 1
6  Программаны орнату және оны жою. Операциялық жүйенің баптау және қалпына  келтіру 1
ІІІ тарау. Мәліметтер қоры  (11 сағат)  
7  Мәліметтер қорының негізгі түсініктері 1
8  Мәліметтер қорын басқару жүйесі  (МҚБЖ) 1
9  Кестелер құру 1
10  Мәліметтерді сұрыптау, сүзгілеу (фильтрация) 1
11  Көпкестелі мәліметтер қорында кестелерді байланыстыру 1
12  Сұраныстарды ұйымдастыру 1
13  Форма 1
14  Қортытынды есептер құру 1
15  Мәліметтер қорын ұйымдастыру. Көрсеткіш мәндер енгізу 1
16-17  Жобалық іс-әрекет 2
IV тарау. Желілік технологиялар (5 сағат)
18  Байланыс арналары. Хаттамалар 1
19  Жергілікті желі 1
20  Ғаламдық желі 1
21-22  Жобалық іс-әрекет 2
V тарау. HTML, Web- программалау (12 сағат)
23  Интернетке  арналған үшін ақпараттық нысандарды жасау құралдары 1
24  Web-сайтты жобалау, жариялау және алға жылжыту
25  Жобалық іс-әрекет. Жекеменшік сайт жасау 1
26  HTML негіздері 1
27  Мәтінді пішімдеу. Тізімдер 1
28  Графикалық нысандардың Web-парақта орналасуы 1
29  Кестелер 1
30  Гиперсілтемелер 1
31  Web-парақтардағы формалар 1
32  Web-программалау 1
 Жобалық іс-әрекет (2 сағат)  
33-34  Жобалық іс-әрекет 2

 

 

ИНФОРМАТИКА

11-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Қоғамдық-гуманитарлық бағыт

Тақырыптар атауы Сағат саны Мерзімі   11а
Кіріспе (1 сағат)  
1  Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру 1
 І тарау. Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)  
2  Компьютерлік құқықбұзушылықтың түрлері /1/ 1
3  Ақпаратты құқықты қорғау /2/ 1
ІІ тарау. Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы (3 сағат)  
4  Программалық жабдықтамалардың түрлері /3/ 1
5  Ақпараттық қауіпсіздікті операциялық жүйе құралдарымен қамтамасыз ету /4/ 1
6  Компьютерлік вирустар  /5/ 1
ІІІ тарау. Векторлық графика (8 сағат)  
7  Inkscape векторлық графикасының редакторы  /6/ 1
8  Контурды жасау және редакциялау  /7/ 1
9  Мәтіндік жазбаны жасау  /8/ 1
10  Нысандарды өңдеу  /9/ 1
11  Қабаттары қолдану  /10/ 1
12  Сүзілер. Кеңейтулер   /11/ 1
13-14  Жобалық іс-әрекет   /12,13/ 2
IV тарау. Фотосуретті жақсарту және монтаждау  (9сағат)
15  Растрлық графиканы өңдеу редакторы  /14/ 1
16  Кескінді жақсарту. Түстер  /15/ 1
17  Аймақтарды ерекшелеу   /16/ 1
18  Бетперделерді қолану. Фотомонтаж  /17/ 1
19-20  Фотосуреттері өңдеу. Басып шығаруға дайындау. /18,19/ 2
21  Әсерлерді қолдану  /20/ 1
22-23  Жобалық іс-әрекет   /21,22/ 2
V тарау. Баспалық жүйелер (11сағат)
24  Электронды басылымдар, полиграфиялық басылымдардың жіктелеуі, терминология /23/ 1
25  Басылымды жасау және сақтау  /24/ 1
26  Беттеу. Мәтінді басылымда орнату  /25/ 1
27  Қаріпті пішімдеу және таңдау /26/ 1
28  Иллюстрацияларды дайындау /27/ 1
29  Басылымды макеттеу  /28/ 1
30  Көпбетті басылыммен жұмыс. Макетті басып шығару /29/ 1
Жобалық іс-әрекет (3 сағат)  
31-34  Жобалық іс-әрекет 3

Check Also

Нұсқау хат 2017-2018. «МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА» БІЛІМ САЛАСЫ

«МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА» БІЛІМ САЛАСЫ Негізгі орта білім деңгейінде «Математика және информатика» білім саласы бойынша …

32 комментария

 1. маған унады бағдарламамен сәйкес құрылған

 2. Рахмет! Еңбегіңіз жансын!

 3. Жақсы екен, тек түсінік хатын салсаңыз нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет

 4. Әдебиет атауларын да салсаңыз сізге алғысымыз шексіз!

 5. Өте жақсы жасалынған. Бағдарламаға сай келеді. Рахмет!!!

 6. Гульзира

  Рахмет, көп көмегіңіз тиді

 7. Гульзира

  1-4 сыныптарға күнтізбелік жоспар болса жіберіңіз өтініш

 8. Рахмет оте жаксы

 9. Рахмет!!!!!!!!!

 10. Керемет! Рахмет сізге! 7murat1987@mail.ru салып жібере аласыз ба?

 11. Рахмет сізге, жақсы құрылған. Осы почтаға салып жіберсеңіз, алғысым шексіз!

 12. рахмет сізге ! aziaza_2009@mail.ru осы почтаға салып жіберсеңіз алғысым шексіз!

 13. Сандугаш

  Рахмет

 14. Ильмира

  Маған ұнады. Еңбегінізге нұр жаусын! Биылғы оқу жылына пайдалана берсек болады ма?

 15. Отличный календарный, можете мне отправить sysdicoverbol@mail.ru буду благодарен

 16. эльвира

  Рахмет! Өте тамаша! Енді осылардың дайын кунделікті сабақ жоспары болса оданда қатып кетер еди ))) мүмкін бе екен?

 17. Салтанат

  рахмет Бағдарламаға сай жасалған мүмкін болса Slt_75-14@mail.ru эл поштасына сала аласыз ба, рахмет

 18. Поурочныйлары барма осы сабақтардың болса жіберсеңіздер өтініш beb777@mail.ru

 19. Рамазанов Акылбек

  Саламатсыз ба! Тамаша! Akylbek-92@mail.ru осы почтаға салып жіберсеңіз. Алдын ала рахмет!

 20. Рамазанов Акылбек

  Орысшасы бар ма?

 21. Салтанат Қошыманова

  Cәлеметсіз бе? күнтзбелік жоспарды эл.поштаға салыпсыз көп-көп рахмет.

 22. Cауле,сәлеметсіз бе, мен Бурабайданмын ,орысша сабақ бергем, казір казақша сабақ беріп жұрмің,тел жіберінісші,сөйлесем http://www.Galiya_@mail.ru

 23. http://www.Galiya_@mail.ru,адрес эл.почты начинается с www

 24. Өте жақсы жасалған. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Маған почтама салып жібере аласыз ба, алдын-ала көп рахмет. bbakit68@mail.ru

 25. Салтанат

  Өте керемет . Slt_75-14@mail.ru эл поштасына сала аласыз ба, рахмет

 26. saken.kusainov@inbox.ru жибере аласыз ба?? Алдын ала рахмет

 27. Осы жоспардың жаңа оқу жылына арналғаны мында тұр:
  http://www.infos.kz/archives/22507
  Сайттағы жоспарды неге выделить \ компировать -ты қолданып көшіріп алмайсыңдар

 28. Өте керемет.маған 5-11 сынып аралығындағы поурочный өте қатты қкерек еді.Маған көмектесе аласызба??болса Ertai_042593@mail.ru почтама сала аласыз ба? алдын ала рахмет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.