Математика. 6 сынып. (Аптасына 5 сағат, барлығы 170 сағат)

Жамбыл облысы, Шу ауданы, Далақайнар орта мектебі, Шакира Қоспанова және оны әріптестері.

Математика. 6 сынып. (Аптасына 5 сағат, барлығы 170 сағат)

Сабақ реті Тақырыбы Сағат саны
Қайталау 10 сағат
1 Санды өрнектер 1
2 Әріпті өрнектер 1
3 Жай бөлшектер 1
4 Ондық бөлшектер 1
5 Жай бөлшектерге және ондық бөлшектерге амалдар қолдану 1
6 Жай бөлшектерге және ондық бөлшектерге амалдар қолдану 1
7 Теңдеу 1
8 Теңдеулер құру арқылы есептер шығару 1
9 Процент 1
10 Формулаларды қолданып есептер шығару 1
І. Қатынастар және пропорциялар 17 сағат
11 Қатынастар 1
12 Берілген қатынаста бөлуге есептер 1
13 Берілген қатынаста бөлуге есептер 1
14 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 1
15 Тура пропорционал шамалар 1
16 Тура пропорционал шамаларға есептер шығару 1
17 Масштаб 1
18 Масштабқа есептер шығару 1
19 Кері пропорционал шамалар 1
20 Кері пропорционал шамаларға есептер шығару 1
21 Кері пропорционал шамаларға есептер шығару 1
22 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар 1
23 Есептер шығару 1
24 Есептер шығару 1
25 Процентке берілген күрделі есептер 1
26 Бақылау жұмысы №1 1
27 Қайталауға есептер шығару 1
ІІ. Оң және теріс сандар. Санның модулі 13 сағат
28 Оң және теріс сандар 1
29 Оң және теріс сандарға есептер шығару 1
30 Бүтін сандар 1
31 Рационал сандар туралы түсінік 1
32 Санның модулі 1
33 Санның геометриялық модулі 1
34 Санның модуліне есептер шығару 1
35 Рационал сандарды координаталық түзуде кескіндеу 1
36 Бүтін сандарды салыстыру 1
37 Рационал сандарды салыстыру 1
38 Қайталауға есептер шығару 1
39 Бақылаау жұмысы №2 1
40 Қайталауға есептер шығару 1
ІІІ. Жазықтықтағы координаталар 12 сағат
41 Координаталық түзу. Нүктенің координатасы 1
42 Координаталық түзуде рационал сандарды кескіндеу 1
43 Қиылысатын түзулер. Перпендикуляр түзулер 1
44 Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық 1
45 Параллель түзулер 1
46 Жазықтықтағы тік бұрышты координаталар жүйесі. Абсцисса және ордината 1
47 Координатасы бойынша нүктені салу 1
48 Графиктер. Диаграммалар 1
49 Осьтік симметрия 1
50 Центрлік симметрия 1
51 Бақылау жұмысы №3 1
52 Қайталауға есептер шығару 1
IV. Рационал сандар 23 сағат
53 Рационал сандар туралы түсінік 1
54 Теріс сандарды қосу 1
55 Таңбалары әр түрлі сандарды қосу 1
56 Рационал сандарды қосуға есептер шығару 1
57 Рационал сандарды азайту 1
58 Рационал сандарды азайтуға есептер шығару 1
59 Рационал сандарды қосуға және азайтуға есептер шығару 1
60 Бақылау жұмысы №4 1
61 Қайталауға есептер шығару 1
62 Теріс сандарды көбейту 1
63 Рационал сандарды көбейту 1
64 Рационал сандарды көбейтуге есептер шығару 1
65 Теріс сандарды бөлу 1
66 Рационал сандарды бөлу 1
67 Рационал сандарды бөлуге есептер шығару 1
68 Шектеусіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру тәсілдері
69 Жай бөлшектің ондық жуықтауы 1
70 Есептеуді ыңғайлыландыру үшін арифметикалық амалдар заңдарын қолдану 1
71 Санның жуық мәні 1
72 Статистикалық сипаттамалар. Статистикалық мәліметтерді талдау 1
73 Берілген сандар қатарының медианасы 1
74 Бақылау жұмысы №5 1
75 Қайталауға есептер шығару 1
V. Өрнектер және түрлендірулер 10 сағат
76 Санды өрнектер және алгебралық өрнектер 1
77 Өрнектің мәнін табу 1
78 Қосу және көбейту заңдары 1
79 Үлестірімділік заңы 1
80 Жақшаларды ашу 1
81 Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару 1
82 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру 1
83 Қайталауға есептер шығару 1
84 Бақылау жұмысы №6 1
85 Қайталауға есептер шығару 1
VI. Сызықтық теңдеулер мен теңсіздіктер 27 сағат
86 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу 1
87 Теңдеудің түбірі 1
88 Теңдеуді шешу 1
89 Күрделі теңдеуді шешу 1
90 Есептерді сызықтық теңдеу құру арқылы шығару 1
91 Қозғалысқа есептер шығару 1
92 Проценттерге есептер шығару 1
93 Модулі бар теңдеулер 1
94 Модулі бар теңдеулерге есептер шығару 1
95 Бақылау жұмысы №7 1
96 Қайталауға есептер шығару 1
97 Санды теңсіздіктер 1
98 Санды теңсіздіктің қасиеттері 1
99 Санды теңсіздіктерді қосу және азайту 1
100 Санды теңсіздіктерді көбейту және бөлу 1
101 Санды теңсіздіктерге амалдар қолдану 1
102 Сан аралықтары 1
103 Сан аралықтарына есептер шығару 1
104 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу 1
105 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу 1
106 Теңсіздіктер көмегімен есептер шығару 1
107 Теңсіздіктер көмегімен есептер шығару 1
108 Теңсіздіктер көмегімен есептер шығару 1
109 Сызықтық теңдеулер мен сызықтық теңсіздіктерге есептер шығару 1
110 Сызықтық теңдеулер мен сызықтық теңсіздіктерге есептер шығару 1
111 Бақылау жұмысы №8 1
112 Қайталауға есептер шығару 1
VII. Функция 15 сағат
113 Функция туралы ұғым 1
114 Функцияның анықталу облысы 1
115 Функцияның формуламен берілуі 1
116 Функцияның кестемен берілуі 1
117 Функцияның графикпен берілуі 1
118 Функция графигі туралы түсінік 1
119 Функцияның графигін салу 1
120 Сызықтық функция 1
121 Сызықтық функцияның графигі 1
122 Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі 1
123 Сызықтық функцияның қасиеттері 1
124 Сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы 1
125 Қайталауға есептер шығару 1
126 Бақылау жұмысы №9 1
127 Қайталауға есептер шығару 1
VIII. Сызықтық теңдеулер және теңсіздіктер жүйелері 26 сағат
128 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу 1
129 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу 1
130 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі 1
131 Графиктерді салу 1
132 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері 1
133 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу 1
134 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу 1
135 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу 1
136 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу 1
137 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу 1
138 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу 1
139 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу 1
140 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу 1
141 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу 1
142 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу 1
143 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу 1
144 Теңдеулер жүйесін құру әдісімен мәтінді есептерді шығару 1
145 Бақылау жұмысы №10 1
146 Қайталауға есептер шығару 1
147 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу 1
148 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу 1
149 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу 1
150 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу 1
151 Қайталауға есептер шығару 1
152 Қайталауға есептер шығару 1
153 Бақылау жұмысы №11 1
Қайталау 17 сағат
154 Пропорция 1
155 Пропорцияға есептер шығару 1
156 Рационал сандар. Рационал сандарға амалдар қолдану 1
157 Тік бұрышты координаталар жүйесі 1
158 Тік бұрышты координаталар жүйесі 1
159 Алгебралық өрнектерді түрлендіру 1
160 Алгебралық өрнектерді түрлендіру 1
161 Бір айнымалысы бар теңдеулерді шешу 1
162 Бір айнымалысы бар теңдеулерді шешу 1
163 Теңдеу құруға есептер шығару 1
164 Сызықтық теңсіздіктерді шешу 1
165 Функция 1
166 Теңдеулер және теңсіздіктер жүйелерін шешу 1
167 Теңдеулер және теңсіздіктер жүйелерін шешу 1
168 Бақылау жұмысы №12 1
169 Жылдық қайталау есептері 1
170 Жылдық қайталау есептері 1

 

Check Also

Математикадан ҰБТ- ға дайындалуға арналған оқу-әдістемелік құрал.

ХАСИХАН  ЕҢЛІК. Ақмола  облысы,  Бұланды  ауданы Балуан  Шолақ  атындағы мектеп-лицейдің математика  пәні  мұғалімі. Практикумның  мақсаты …

18 комментариев

 1. қатынастардан қалай пропорция жасайды

 2. қатынастардан қалай пропорция жасайды

 3. Дайын жоспарлар барма? Математикадан

 4. Дайын жоспарлар барма? Математикадан

 5. Менің кітамбымдада осы тақырыптар бар.Математика деген ең керемет сабақтарымның бірі.Есептерді ойланып шешу деген қызық ғой,әсіресе қиын есептерді шешу өте қызық.Сондықтан достар математиканы әрдайым біліп жүріңдер.

 6. Менің кітамбымдада осы тақырыптар бар.Математика деген ең керемет сабақтарымның бірі.Есептерді ойланып шешу деген қызық ғой,әсіресе қиын есептерді шешу өте қызық.Сондықтан достар математиканы әрдайым біліп жүріңдер.

 7. маған бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің А,В,с деңгейінің есептерін шығарып беріңізші.

 8. маған бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің А,В,с деңгейінің есептерін шығарып беріңізші.

 9. 7 сыныптың кітабындағы № 266 есептің 4 шісің түсінбедім түсіндіре аласыздарма?

 10. 7 сыныптың кітабындағы № 266 есептің 4 шісің түсінбедім түсіндіре аласыздарма?

 11. menin en suikti sabagin matematika

 12. menin en suikti sabagin matematika

 13. мен матиматикадан 5пін

 14. мен матиматикадан 5пін

 15. мен 4-ші тоқсандык бакылау керек

 16. мен 4-ші тоқсандык бакылау керек

 17. теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктерін салып, оның бір ғана шешімі болатынын анықтаңдар

 18. теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктерін салып, оның бір ғана шешімі болатынын анықтаңдар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.