МҰҚАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ

Күншығыс әдебиетінің іргелі салаларын ақтарып отырсаңыз, Мұхаммед-Хайдардың кім болғаны, оның адамшылық тұлғасы көз алдыңызда суреттеліп, бұл кісіде сол кездегі Мір Әлішер Науаи, Бабыр сияқты Орта Азия көлемінен шыққан атақты данышпан, ғалым жазушылардың бірі екенін көресіз. Бұл кісінің сәулетті даңқын дүние жүзіне әлпештеп таратқан, әсіресе, оның парсы тілінде жазылған “Тарихи Рашиди” деген кітабы болды. Бұл кітап бүгінде барлық мәдениетті елдердің тіліне …

Читать далее »

Аңыз Түбі – Ақиқат. Ибраһим Шайх Пен Қожа Ахмет Иассауи жайындағы аңыз-әңгімелер.

Ысқақ Бабтың урпақтарының бірі Ибраһим шайхтан екі бала болады. Бірінің аты Қожа Ахмет Иассауи, екіншісінң аты Садр шайх. Міне осы екі бала тұралы мынадай аңыз-әңгіме бар. Бірде Қожа Ахмет Иассауи Сайрамда (Испиджаб) тұрған кезінде үйден далага шықса, атасы Ибраһим шайх шұқшиып жер шұқып отыр екен. «Ата, не істеп отырсыз?» — деп сүрағанда: — «Е, балам, егістікті жекелеп отырмын» — деп …

Читать далее »

ИАССАУИ ҰРПАҚТАРЫ

Көптеген деректерде Ахмет Иассауи хижраның 562 жылында дүниеден өтті деп көрсетіледі. Бірақ, Иассауидің: «Сол себептен 63-те жерге кірдім» дегені -өлдім дегені емес. Қожа Ахмет сонау балалық кезінен бері пайғамбар сүннатын орындап келген. Пайғамбар 63 жасында көз жұмғандықтан, Иассауи де пайғамбар жасында жер астына кірген. Хонақтың (мешіттің ішкі бөлігі) бір жағынан жер қазылды, қам қыштан жер астында бір құжыра құрылды, құжырада …

Читать далее »

КОЖА АХМЕТ ЯССАУЙ

Түркі халықтарының орта ғасыр кезінде бір жола араб жазуына көшуі, өмірге көптеген ғылыми дүішелерді алып келді. Сонымен қатар бұл кез шығыс әлемінде сопылық ағымнын әсері күшейіп, бірте-бірте канатын кең жая түскен кез еді. Бұл кезең Орта Азия мұсылмандары үшін де аса жауапты уақыт болатын. Осы шақта елдің бірлігін, халыктың татулығын, адамгершілік пен имандылықты, Алла тағала адалдықты көксеген, соны ту етіп, …

Читать далее »

АХМЕТ ЯССАУЙ (Выдающийся среднеазиатский мыслитель, философ)

Величие человека определяется не размерами его богатства, не властными полномочиями. Всё это изменчиво, как людская судьба. Всё боится времени, и только время боится мыслей, написанных на бумаге. Один старик процитировал однажды по памяти стихи Ходжы Ахмеда Яссауи, суфистского поэта-мистика, жившего много веков назад. Поэт пережил время. В один утопающий в садах город в Туркестане, в котором жил Ахмед Яссауи, каждый …

Читать далее »

Maxmwd Kaşgarï Al-Kaşgarï (lat).

Al Farabïden basқa Otrar jeri zamanında ataқtı bolғan taғı eki adamdı tәrbïeledi. Abbas Jawxarï astronomïya jene matematïkamen aynalıstı, ol Al-Xorezmïmen birge, bүginde өziniң dәldigimen taң қaldırғan astronomïyalıқ keste jasadı. Abw Nasırdıң taғı bir jerlesi Ïsxak Al-Farabï lïngvïstïka jәne geografïyanı zerttewmen aynalısқan. Ertis jaғasında twılғan Janaқ ïbn Xakan-al-Kïmakï belgili geograf edi. Solardıң işinde “Dïwanï lwgat-at-tyurk” (Tүrik tiliniң sөzdigi) kitabınıң avtorı lïngvïstь …

Читать далее »

МАХМУД КАШГАРИ. "ДИУАНИ ЛУГАТ АТ-ТЮРК"

Ал Фарабиден басқа Отрар жері заманында атақты болған тағы екі адамды тәрбиеледі. Аббас Жаухари астрономия және математикамен айналысты, ол Ал-Хорезмимен бірге, бүгінде өзінің дәлдігімен таң қалдырған астрономиялық кесте жасады. Абу Насырдың тағы бір жерлесі Исхак Ал-Фараби лингвистика және географияны зерттеумен айналысқан. Ертіс жағасында туылған Жанақ ибн Хакан-ал-Кимаки белгілі географ еді. Солардың ішінде “Диуани лугат-ат-тюрк” (Түрік тілінің сөздігі) кітабының авторы лингвисть …

Читать далее »

МАХМУД КАШГАРИ И ЕГО ВКЛАД В МИРОВУЮ НАУКУ (1029-1101)

Махмуд Кашгари родился в 1029 г., умер в 1101. Махмуд, будучи родом из высших кругов караханидской знати, а может быть, и прямым представителем самой династии, в силу ряда причин и политических преследований посетил почти все области, населенные тюрками. В Багдаде, принадлежавшем в то время сельджукидам, у Кашгари созрел замысел книги, в которой бы давалось объяснение многих сторон жизни тюркского народа, …

Читать далее »

Конкурс инновационных учителей общеобразовательных школ

Участниками Летней школы могут стать инновационные учителя общеобразовательных школ, использующие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в учебном процессе. Цели: –       Активизация использования современных информационных и педагогических технологий в образовательном процессе. –       Обмен опытом работы и лучшими разработками с применением ИКТ среди учителей Республики Казахстан. –       Интеграция различных учебных дисциплин с использованием ИКТ и Интернет-ресурсов. –       Формирование и объединение научно-творческого потенциала инновационных учителей …

Читать далее »

10 – сынып курсы бойынша берілген есепке қосымша құрудың қарапайым 3 тәсілі 3 тапсырма ретінде.

Спабеков   Мейрамбек    Тургынулы. ОҚО, Төлеби ауданы, Майбұлақ ауылыб, Майбұлақ жалпы орта мектебі, Информатика пәні мұғалімі VBasic жүйесінде программалауға машқытану үшін 10 – сынып курсы бойынша берілген есепке қосымша құрудың қарапайым 3 тәсілі 3 тапсырма ретінде. Тапсырма 1.1 1. Visual Basic 6.0 бағдарламасын аш. 2. ПУСК  – Программы – Visual Basic 6.0 – Visual Basic 6.0 –  standart.exe – …

Читать далее »

OMAR AL-KHAYYAM (1044 – 1123 A.D)

Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam was born at Nishapur, the provincial capital of Khurasan around 1044 A.D. (c. 1038 to 1048). Persian mathematician, astronomer, philosopher, physician and poet, he is commonly known as Omar Khayyam. Khayyam means the tent-maker, and although generally considered as Persian, it has also been suggested that he could have belonged to the …

Читать далее »

Рубяти Омара Хаяма

В колыбели – младенец, покойник – в гробу: Вот и всё, что известно про нашу судьбу. Выпей чашу до дна и не спрашивай много: Господин не откроет секрета рабу. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Трясу надежды …

Читать далее »

ОМАР ХАЙЯМ – УЧЕНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ, ПОЭТ (1048-1123)

Омар Хайям родился 18 мая 1048 года в иранском городе Нишапуре. Первоначальное образование Омар Хайям получил в Нишапурском медресе, где учился у известного ученого – Насреддина-шейха Мухамед-Мансура. Многого Хайям достиг самообразованием во время работы в Балхе, Мерве, Бухаре, Самарканде, Исфагане. В этих городах он изучил математику, астрономию, медицину, историю, философию и богословие, в совершенстве овладел арабским языком. На формирование Хайяма …

Читать далее »

УЛУГБЕК ТАРАГАЙ (1394-1449)

Улукбек – один из величайших мыслителей, просветителей, ученых средневековья. Он родился 22 марта 1394 года в военном обозе во время похода Тимура у его третьего сына. Ребенку дали имя Мухамед-Тарагай. Впоследствии, еще при жизни Тимура, мальчика стали называть «великим князем» – Улукбеком. Одной из главных научных заслуг Улукбека следует считать создание большой астрономической школы при обсерватории. Из виднейших представителей школы

Читать далее »

AVICENNA (Abu Ali ibn Sina)

AVICENNA (Abu ´Ali ibn Sina), persischer Philosoph und Arzt, * um 980 in Afschana bei Buchara in der heutigen Sowjetrepublik Usbekistan in Mittelasien, 1037 in Hamadan (Persien). – A. studierte in Buchara Philosophie und Medizin, wurde Leibarzt an verschiedenen Fürstenhöfen und lehrte in Isfahan (Persien) Philosophie und Medizin. Er entfaltete eine sehr ausgedehnte literarische Wirksamkeit. Von seinen etwa 160 Werken …

Читать далее »